2018 North Cyprus International Fishing Tournament

Turnuva Kuralları

2018 North Cyprus International Fishing Tournament
TURNUVAYA ÖZGÜN KURALLAR – 2018

Çoğu turnuvalarda olduğu gibi, bu Sportif Balıkçılık turnuvası da, Amatör Balıkçıların, kendilerini, medeni ve çevreci bir şekilde kanıtlamalarını amaçlamaktadır. Dolayısıyla da olay“balıkçılık becerileri” ve “rekabet etiği” nden ibaret olup kesinlikle “torbaya en fazlasını koymak” anlayışını taşımamaktadır.

2018 yılında Yeni Liman Gate marinadan kendi kategorisinde Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olarak geçekleşecek Turnuvanın kuralları federasyon kurallarının tamamen uygulanması esası ile turnuva kuralları ile birleşecektir.

“North Cyprus SPORTİF BALIKÇILIK TURNUVASI” gerek KKTC Avcılık federasyonu ve KKTC Su Ürünleri gerekse IGFA (Uluslararası Spor Balıkçılık Federasyonu) Deniz Kuralları çerçevesinde yapılacaktır. Aşağıda belirtilen Turnuvaya Özgün Kurallar, Sportif Anlayışı ve Sürdürülebilir Balıkçılığı korumak amacıyla ilaveten uygulanmaktadır. Yerel kanunların geçerliliği saklıdır.

Aşağıda sözü edilen ve zaman zaman düzeltilip ve ilave edilerek güncellenen tüm bu avlanma ve davranış kuralları, yarışmacıların saygı ve etik unsurlarına dayanan, belirli centilmenlik davranışı varsayımı altında düşünülmüş ve uygulanmıştır. Aykırı ve/veya kasti davranışlardan doğabilecek neticeler katılımcıların kendi sorumluluğunda olup, onları bir o kadar olası tatsız uygulamalara katlanmak durumunda bırakabilir.

 1. Yalnızca ve sadece “olta” balıkçılığına izin verilmektedir (el oltası ve/veya kamış/çıkrık/makara).
 2. Sırtı (Sıyırtı,seğirti) yöntemi yanı sıra, “Jigging” (seyirtme), “Popping”(at-çek), “Drifting”(akıntıya), “Chumming” (mazmozlama) gibi dip ve akıntı avlanmasına, (özellikle) misina sınırları dahilinde olmak üzere diğer tüm kurallara uymak kaydıyla, izin verilir, hatta önerilir.
 3. Turnuva klasmanı maksimum 80lb. olup, gerek naylon gerekse Dakron veya PE örgü ip (Braid) ana beden misinalar için azami 80pound/libre (36kg) çeker esas sınırdır. (Nylon (mono) için azami 0.90mm, Dacron için azami 0,60mm, Braid için azami0,38mm). Bu çaplar üzerinde boyutlara izin verilmemektedir ve cezaya tabidir. Ana beden misina çeker sınırını, lider hariç, makara üzerindeki en kalın misina tayin eder. Lider ve daha kalın ya da tel malzemeler, boyları 12m’yi (tel için 3m) aşmamak kaydıyla, sadece kol/köstek (lider) için kullanılabilecektir. Top-Shot olarak tanımlanan takım kısmı ana beden misina olarak sayılıp 50m’den fazla olmamalıdır. Makine üst kısmında “nizami” misina ve de altında “gayrinizami” misina bulunduğunda cezaya tabidir ve de takıma, yarışma süresince, el konulur.
 4. Teknede ağır siklet (80lb üzeri) takım bulundurulması, tamamen nizami ip/misin (0,90/0,60/0,38mm) ile doldurulmuşsa da, kesinlikle yasaktır.
 5. Çok iğneli oltalar, iğneler olta/takım başına üç (3) adetten fazla olmamak kaydıyla, yalnız ve sadece dip balıkçılığı için kullanılabilir. Hazır yapay yemler üzerindeki çoklu iğnelere, sadece sırtı/sıyırtı için izin verilmektedir.
 6. “Doğal” yem veya malzeme ile yapılacak mazmozlama dışında, hiçbir türelektrik/elektronik/kimyasal “BÇA”(Balık Çekici Alet) kullanımına izin verilmemektedir ve cezaya tabidir.
 7. “Canlı” yem kullanımı, ancak ve sadece yarışma saatleri dahilinde avlanmak ve yakalanmak kaydıyla serbesttir.
 8. Standart alışılagelmiş makara/çıkrık el sistemleri dışında, balığı çekmekte yardımcı olabilecek herhangi mekanik, elektrik, elektronik, hidrolik sistemlere izin verilmemektedir ve cezaya tabidir.
 9. Yayıcı çubuklar (spreader bar); IGFA kurallarına uygun, yani tek iğneli, ya da sadece “mühre” (teaser) olarak kullanılabilir.
 10. Balığı tekneye almada; elektrikli, mekanik, yaylı, havalı veya lastikli ve benzeri sualtı zıpkın tüfekleri ve mızrakları kullanımı kesinlikle yasaktır, aksi gerek av gerekse gün için diskalifiye sebebidir. Toplam boyları 3m’yi (10’) aşmamaları kaydıyla el zıpkınları kullanılabilir.
 11. Ağ, parakete, kafes, sepet, tırıvırı, ok, patlayıcı, kimyasal madde v.b. gibi gayri nizami veya kanuni olmayan herhangi yöntemlerin kullanımına izin verilmemektedir ve cezaya tabidir. Ancak, olta ile yakalanan balığın tekneye alınması için, saplı kepçe, kanca (kakıç) ve nizami el zıpkını kullanımı serbesttir.
 12. Herhangi bir takım ile ve özellikle el oltası kullanma durumunda; yakalama öncesi, süresince ve sonrasında, paraşüt (akıntı/fırtına çapası) şamandıra, sızdırmaz bidon, balon, ve/veya köpük bloklar gibi yüzer “yorucu” sistemlerin kullanımı kesinlikle yasaktır ve cezaya tabidir.
 13. Avlanma gün ve saatlerinden önce denize yemli olta bırakılarak bilahare toplanmak üzere
 14. “Deep-Drop” veya başka bir deyimle “derin bırakma” diye tanımlanan avlanma şekillerine izin verilmemektedir ve cezaya tabidir.
 15. Avlanmaya kesinlikle daha önceden bildirilen, yayınlanan ve elden verilen “sınırlar” içinde izin verilmektedir.
 16. Bu yarışmada gerek KKTC Amatör Balıkçılık Tebliği ve Limanlar Yönetmeliği gerekse Yabancı Bayrak mevzuatları gereğince, özel izin ile avlanılmakta olup, karaya yakın avlanma yine de sınırlıdır. Sahil Güvenlik gibi yerel otoriteler ve resmi merciler ile doğabilecek herhangi bir ihtilaftan dolayı çıkabilecek durumlar her teknenin kendi sorumluluğundadır.
 17. “Oltalar Dışarı” saatinden sonra ve de yarışma saatleri dışında, yavaş tekneler dahil, avlanmak kesinlikle yasaktır ve diskalifiye sebebi teşkil eder. Gecikmeli dönüş ise, sadece o gün için diskalifiye ile cezalandırılır.
 18. Dikkat: Oltaların sudan çekilmesi zamanı, müsabaka öncesi dağıtılacak detaylı bir zaman çizelgesine göre tayin edilir. Balık oltada olup ve onu yorma süreci oltaların o gün için sudan çıkma süresini aşacağı tahmin ediliyor ise, 60 dakikalık bir uzatma süreci içinde balık tekneye alınmalıdır ve ona göre de daha sonra tartılmalıdır. Bu “geç tasmalama” olayı, gerek telsiz gerekse cep tel ile avlanma süresinin bitiminden en az 1/2 (yarım) saat önce hakem veya hakem teknelerinden birine mutlaka bildirilmelidir. Beklemede olan hakem teknelerinden biri bu “geç tasmalama” olayını izleyecektir. Mücadele süresi içinde başka balık yakalanamaz.
 19. Bir balığın Tartı Amiri’ne nizami av olarak sunulup, bilahare hakemler veya hakem kurulu tarafından turnuva kurallarına aykırı olduğu ispatlanması durumunda; tekne, tayfa ve takım tüm turnuva için diskalifiye sebebidir.
 20. Seyir/avlanma süresince ağır alkol kullanımına izin verilmemektedir ve cezaya tabidir. Tespit ve kanıt durumunda tüm tayfa/takım diskalifiye olabilir.
Teknenin görev ve sorumlulukları
İletişim Ekipmanı

Tüm tekneler, mecburi/nizami güvenlik teçhizatı ile donatılmış olmalıdır. Telsizi olmayan tekneler cep telefonu veya mutlaka çalışır vaziyette marin VHF telsizi bulundurulmalıdır. Nitekim uygun saatlerde turnuva kontrol merkezine rapor vermeleri beklenecektir. Mazeret kabul edilmez. Teknik arızalar en kısa sürede Komite’ye bildirilmelidir ve giderilmelidir. Çalışır durumda telsizi olmayan tekne diskalifiye olabilir. Starttan bir saat öncesinden telsizler açık olacaktır ve çağrı ile test edilecektir. İlaveten en az bircep telefon numarası da istenecektir; Kanal 11 ve de cep numarası. Tekneler kendi aralarındaki görüşmeleri Kanal 11 ’den randevulaşarak Kanal 12’de yapabilirler. Kanal 11 sadece organizasyon iletişimine (hakem, balık, acil) adanmıştır, gereksiz kullanımlar ceza puanına sebep olabilir. Çağrılar 05.30’dan başlamak üzere hakemler tarafından rastgele ve keyfi olarak yapılacaktır. Çağrılara cevap vermek zorunludur. Cevapsız çağrı telsiz çalışmazlığı olarak algılanarak, birden fazla çağrıya cevap verilmemesi durumu cezaya tabidir. Bir teknenin teknik sebeplerce cevap veremediği başka bir teknece fark edildiğinde, o komşu teknenin aracı olması istenmektedir. 2 saat içinde çağrı almayan veya çağrısını duyuramayan tekne cep telefonu ile başka herhangi bir şekilde durumunu merkez hakem teknesine bildirmelidir. Balık tutan mutlaka bölge bilgisi ile birlikte mevkiini, cinsini ve tahmini cesametini bildirmek zorundadır.

Tekne İzlenebilirliği

Tekne izlenebilirliği (Tracking) kesinlikle zorunludur, aksi durum diskalifiye sebebi teşkil edebilir. Teknik arızalar en kısa sürede Komite’ye bildirilmelidir ve giderilmelidir.

Av Sahası Haritası ve Kullanımı

Av sahası haritası, yarışmacılara, bölgeyi tarif etmek için verilen bir belgedir. Saha tanımlanırken, sınır çizgileri, takip sistemi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Haritada tanımlanan sahanın kullanımı, turnuva kuralları öncelikli olmak şartıyla geçerlidir. Yani, harita içinde gözükebilen kara parçası, balık çiftliği, kıyı tesisi vb. yerlere yaklaşım sınırı 200m’dir. Haritada av sahası içinde kalsanız bile, bu kuralların geçerliliği kesin ve önceliklidir. Hakemler, saha ihlallerini bu doğrultuda değerlendirecektir.

Tüm yakalamalar

Tüm yakalamalar hakemlere anında bildirilmelidir. Şayet günün sonundaki fiili toplam bildirilen sayı toplamının altında veya üstünde ise, bildiri toplamının dışındaki sayılar değenlendirmeye alınmayacaktır.

Teknedeki İnsanlar

4 – 6m ye kadar 3 kişi, 6 – 10m 5 kişi ve üzeri boylarda 7 kişi olarak sınırlıdır.

Tekne mesafeleri

Belirgin bir şekilde balık ile boğuşan ve boğuşmayı bildirmiş olan başka tekneye asgari 250m ’den fazla yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Balık Mücadele bildirmek mecburidir. Mücadele eden tekne, yaklaşan teknenin daha fazla uzaklaşmasını ayrıca talep edebilir. İkaz alan tekne, en az 500m uzaklaşarak talebe derhal uymak mecburiyetinde olup ve uzaklaşmaması halinde o tekne için ceza durumu doğar.

Bütün “fiili” yarışma süresince

Bütün “fiili” yarışma süresince güvenlik haricinde demirlemek kesinlikle yasaktır. Olası acil durumda demirlendiğinde balık avlamak kesinlikle yasaktır. Avlanma sırasında her teknenin konumunu koruması tamamen o teknenin sorumluluğundadır.

Balık ile Mücadele sırasında

Balık ile Mücadele sırasında, balık tekneyi alan sınırlarının dışına taşırma olasılığı mevcut olduğundan, hakem heyetine ve umuma bildirmek kaydıyla geçici izin verilebilir. Ancak durum sürekli olarak hakem heyetine bildirerek izlenme altında kalmalıdır.

Teknelerin birbirine yanaşması

Teftiş teknelerin haricinde tüm tekneler için, avlanma saatleri süresince birbirlerine, 200m’den az yanaşmaları, bordalaması, karaya, kıyıya veya adaya çıkmaları kesinlikle yasaktır. Acil durumlar hakem heyetine bildirilir.

Geceleme

Birinci liman giriş günü VE/VEYA ikinci av günü öncesi ve sonrasında, tayin edilen liman dışında tekne üzerinde geceyi geçirmek yasaktır.

Evraklar

Avlanma ruhsatları, tekne evrakları, tekne ve insan sigortaları gibi tüm konular, tekne sahibi veya kaptanı/süvarisi sorumluluğundadır ve tümü turnuva öncesi ve süresince geçerli bir şekilde bulundurulmalıdır. Marina bağlama formalite ve işlemleri doğrudan Marina yönetimi ile yapılır, Turnuva Organizasyonu o konularla ilgilenmez, ancak Nihai ve Resmi Turnuva kaydı sadece Marina Giriş kayıt evraklarının ibrası üzerine kabul görüp tamamlanacaktır.

Avlanma Takımı Limiti

Yarışma esnasında,Sırtı/Seyirti ile avlanmada, 7 (yedi) takımdan fazlası suda olmasına izin verilmemektedir ve aksi cezaya tabidir. İğnesiz “teaser” bu anlamda takım olarak sayılmaz.Mazmozlamaile avlanma durumunda ise, ayni anda suda 2 (iki) adet yemli takım bulundurulmasına izin verilir. Bordalarda başka takım bulundurulmamalıdır. Ancak o meyanda tek olmak kaydıyla, ilave bir takım ile jigging veya popping yapılabilir. Sadece Jigging ve/veya Popping ile avlanma durumunda, 2 jigging +2 popping olmak üzere en fazla 4 takım kullanılabilir. Ancak suda bekleyen “yemli” oltalı ağır takım kesinlikle kullanılamaz.

Ticari Balıkçılık kaydı

Ticari balıkçılık kaydı bulunan teknelerin kaydı kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Liman ve Marina Koridoru Transit davranışı

Liman koridoru boyunca, marinaya giriş ve çıkışlarda azami dikkat edilmelidir. Azami 6 tercihen 4 deniz mili transit hızı mecburidir ve uygulanmadığı takdirde cezaya tabidir.

Güvenlik

Yarışma süresince denizdeki güvenlik ve sağlık her zaman öncelik taşır. Herhangi bir acil durumda, her tekne imkanları dahilinde yardım sorumluluğunu doğal olarak taşır.

Balıkçının görev ve sorumlulukları
Dikkat!

“Ton/Orkinos” ailesinden tüm balıkların “KANI AKITILIP” iyi durumda ve mutlaka buzlanarak muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde ne tartılacaktır ne de onlara puan verilebilecektir!

Oltanın veya olta kamış/makara takımının el değiştirmesi

Herhangi bir sebep için olursa olsun, balığın takılması, mücadelesi ve tekneye alınması sırasında, oltanın veya olta kamış/makara takımının el değiştirmesi, yasaktır. Bir balık takıldıktan sonra olta balıkçısı, ayakta veya koltukta olsun (kemerli/kemersiz), başkalarının yardımı olmaksızın balığı yormalıdır, ta ki oltanın kol/köstek (lider) kısmı yardımcının (azami 4 kişilik balıkçı takımının bir ferdi) eline ulaşabilsin, ancak o zaman yardıma izin verilmektedir.

Kamış

Kamış borda üzerindeki veya başka yuvasında iken(“Wicked Tuna” veya “Tuna Titans” stili) mücadele kesinlikle yasaktır ve av için iptal sebebi teşkil eder.

Balık Cinsi

Her olta balıkçısı yakaladığı ve tartıya sunduğu balık cinslerini bilmek ile mükelleftir. Cinsini bilmediği balığı tartıya sunması, balık cinsi farklı çıkması ve boy sınırının altında olması durumunda, puan almamasına ilaveten puan cezasına tabi olabilir.

Nadir Amfibik Türler

Yarışmacılar, özel şekilde bildirmeye gerek duymadan, kazaen yakalanan yunus, kaplumbağa, çıçına, martı gibi nadir amfibik türleri geri salmak mecburiyetindedir. Balık türleri hakkında tereddüt durumunda mutlaka hakem teknesine veya karadaki hakem komitesine danışılmalıdır.

Geri Bırakılacak Balıklar

Kılıç, Mavikanat Orkinos ile Zargana Azmanlarını ve de mümkünse nizami boydan çok küçük tahmin edilen diğer avları, balığa zarar vermeksizin bilhassa “canlı” geri salmaya özenle çalışınız.

Aşağıdaki türler avlanacaktır:
Balık cinsi Minimum ağırlık (kg)
Mavi Orkinos (Bluefin) 28
Uzunkanat Orkinos (Albacore) 7
Tombik, Yazılı (Skipjack Tuna) 5
Kılıç 24
Zargana Azmanı (Spearfish) 10
Lampuka (Dorado – Mahi-Mahi) 4
Mineri, Akya (Çıplak), Sarı Kuyruk 4
ÖNEMLİ!
 1. Mavi Yüzgeçli (Bluefin) Orkinos durumunda, “her teknedeki kayıtlı yarışmacı başına günde yalnız ve sadece bir (1) tek balık” alınabilir. Daha büyük balığı hedefleyen yarışmacı, yakalanan balığı “saklamak için küçük bulup” geri salmaya karar verebilir. Böyle bir durumda her bir “uygun” geri salma(release) için, nizami ve ölçüm şeritli video kaydı kanıtı şartıyla, hakem heyetine bildirmek ve nizami limit saklı kalmak kaydıyla, balık başına şerit boyuna göre hakem heyetince puan tanınır. Saklanacak balıklar tekneye alındıktan sonra başka geri salma kabul edilmeyecektir. Diğer türlerin avına devam edilebilir.
 2. Zargana Azmanı (Spearfish) ve Kılıç için yukarıdaki “Yakala & Bırak” (Release) şartları aynen geçerlidir.
 3. Tüm köpek balıkları ve bilhassa “pamuk” köpek balığı, puanlamaya tabi değildir, mümkünse iğneyi “çok dikkatlice” çıkararak geri salmaya özen gösterilmelidir!
 4. İzin verilen asgari boy ve kilo limitlerinin % 10’dan fazla altında olup tartıya sunulan balıklar hem kabul edilmeyecektir hem de, balık başına 50 ceza puanına tabi olacaktır. Mavi Kanat Orkinos (bluefin) için yukarıdaki tablodaki nizami limit geçerlidir.
 5. ORGANİZASYON KOMİTESİ, “YAKALA VE BIRAK” “CATCH & RELEASE” UYGULAMASINI DESTEKLEMEKTEDİR.
 6. Bu uygulama tüm türler için geçerli olup, iyice dokümante edilmiş bir geri salma (kesinlikle tarih ve saat kaydı içeren hareketli görüntü desteği olmak kaydıyla), hakem komitesinin değerlendirmesine ve kararına bağlı olarak puan alacaktır. Buna yönelik Video kayıtlarında Şerit Ölçüm Cetveli kullanımı şarttır. Bildiri saati ile video saatleri tutarlı olmak durumundadır. Görüntü kayıtları en geç son tartı saatinden ½ saat önce çabuk ve kolay okunabilecek bir formatta hakem heyetine sunulmalıdır. Değerlendirme tamamen organizasyon ve hakem heyetleri kararına bağlıdır.
Ödül Yapılanması için Temel Kurallar
Standart Ödüller

Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödülleri tüm türleri kapsayarak toplam ağırlık sınıflandırmasına uygulanacaktır, ancak en büyük balık burada sayılmayacaktır.

En büyük balık

En büyük balık kategorisine sayılacak herhangi bir türün, en ağır örneği yalnızca o kategoride olmak ve puan almak üzere bir kere sayılacaktır.

Organizasyon Komitesi Özel Ödülü

Özel ödüllerin varlığı, tayini ve kararı tamamen Organizasyon Komitesinin takdirindedir. Burada geneldeki hedef, sağlıklı salınan balıkların “catch&release” sınıfında ödüllendirilmesidir.

Balık Yakalama anı

Balık Yakalama anı (tarih & saat dahil) 360° Video Kaydı, baştan sona kadar ve de balıkçı, takım ile balığı kapsayacak şekilde, mecburidir. Tam tekmil Video kaydı olmayan balıklar ödül için aday olamayacaktır.

Briefing Katılımı

Her ekip, gerek kayıt sonrası briefing’e gerekse ödül törenine azami sayıda katılmak mecburiyetindedir. Captain’s Brief/Skipper’s Meeting’e Katılımcı tekne adına kaptan ve en az bir yarışmacı katılımı mecburidir. Kazanan tekneler ödül töreninde tam kadro olarak bulunmak zorundadırlar. Habersiz katılmama durumu ceza puanına ya da ödül iptaline sebep olabilir.

Kıyafet

Ödül alan yarışmacıların, ödül törenine Turnuva Resmi Forması ile çıkmaları gerekmektedir. Önemle rica edilir!

Yarışma süresi

Teknelerin marinaya ilk ulaşıp bağlandığı ve yarışma ertesi terk ettiği tarih ve saatler arası geçerli olup, bu süre içindeki her tür aykırı davranış puan kırılması ya da diskalifiye’ye sebep olabilir.

Yarışma harici yakalanan balıklar

Yarışma öncesi Marina’ya geliş ve/veya antrenman sırasında yakalanan balık(lar) Organizasyon Komitesine bildirilmek mecburiyetindedir.

Diskalifiye

Yukarıdaki kuralların biri veya fazlasının çiğnenmesi diskalifiye ile sonuçlanabilir. Bir teknenin balıkçıları bu kuralları ihlal ederse, hakemler tarafındanitiraz imkânı olmaksızın tüm müsabakadan diskalifiye edilebilir. Diskalifiye olan tekneden Turnuva alanındaki bağlama yerini kesin olarak terketmesi istenecektir.

Diskalifiye açıklaması

Komite inisyatifinde olup, genellikle yakalanan balık varsa uygulanır, ancak özel durumlarda (ör.davranış) balık olmaksızın da uygulanabilir.

Yakalanan balıklar

Turnuva Organizasyonuna aittir ve ödül töreni sonrasında verilen yemek davetinde sunulacaktır.

İtiraz

Olası tüm şikayet ve itirazlar görsel kanıt ya da ilave görgü tanığı destekli olmak zorundadır. Tüm itirazlar olası olaydanen geç yarım saat içinde hem sözel hem yazılı olarak yapılmalı ve organizasyona sunulmalıdır. Denizde iken yapılacak olası itirazlar, anında sözel olarak, karaya varıldığında yazılı olarak yapılmalıdır. Tartı ile ilgili itirazlar (gerek balık tesliminde gerekse tartı esnasında) keza ayni şartlar altında yapılmalıdır. Bu şartlar dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyip kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

İptal

Turnuva tarihleri ve de avlanma günleri sayısı, hava muhalefeti veya önceden görülemeyen sebeplerden dolayı değiştirilebilir: Turnuva Komitesi, web sitesinde yayınlamak ve duyurular ile bildirmek şartı ile kuralları her an değiştirme hakkını saklı tutar. Tüm yarışmacılar kuralları ve güncelliklerini yakından takip etmek ile mükelleftir. Komite, gerekli gördüğü halde, hava durumuna göre Turnuvayı 1 gün öne veya arkaya veya tamamen iptal edebilir. Bu şenlik için planlanana ilave iyi havalı telafi günleri ve de bedel iadesi olmayacaktır. Hava muhalefetinden dolayı Turnuva avlanması planlandığı gibi gerçekleşemediği takdirde, Cumartesi veya Pazar gecesi Yemek ve Eğlence, Turnuva avlanma akibetine bağımsız olarak devam edecektir. Yarışma kuralları her ne kadar (5m) üzeri tekne katılımına izin verse de, risk yaratabilecek ciddi hava muhalefeti durumunda organizasyon, katılan teknelerin gerek boyutsal gerekse türsel, donanımsal ve/veya yapısal özelliklerine göre, bazı teknelerin denize açılmalarını itiraz hakkı olmaksızın men edebilir; olası böyle bir durumda herhangi bir bedel geri ödenmez. “Küçük” ve/veya “sınırlı” tekne sahipleri bu durumu baştan kabullenir. Hiçbir yarışmacı teknede, yarışmaya sponsor dahi olsa, araç gövdesinde, bordada, kamarada ya da yelkende; marka tanıtımı, bayrak, flama, tekne giydirme ve benzeri reklam tipi faaliyette bulunamaz, bu unsurları barındırıp teşhir edemez. Bu durum diskalifiye sebebi olacaktır ve söz konusu tekne yarışma alanı dışına çıkarılacaktır.

Yukarda turnuva kuralları, tarihleri ve detaylarını açıkladığımız,
I. NORTH CYPRUS OFFSHORE FISHING TOURNAMENT 2018 katılım şartları;
 1. Tunuvaya katılacak teknelerin boylarına göre, (Boy x 100TL) katılım ücreti ödenecektir. Örneğin 5.5m lik bir teknenin katılım ücreti 550TLdir.
 2. Katılım için ön başvuru süresi 15 haziran 2018’tir. Bu tarihten sonra katılacak teknelerin katılım ücreti (Boy x 150TL) dir.
 3. Her teknenin adı ve katılımcılarınaçık adı soyadı ve kimlik numaraları komiteye bildirilecektir.
 4. Katılım ücretleri Garanti bankası Lefkoşa Şb si. 493 – 6295357 hesap, TR67 0006 2000 4930 0006 2953 57 iban nolu, Promedika Powerhealth Şti.Ltd. hesabına tekne adı açıklama kısmına yazılarak yatırılacaktır.
 5. Turnuva süresince katılımcı misafirleri tüm aktivitelerden ve şenlik süresince ikramlardan ücretsiz yararlanabilecektir.
 6. Turnuva için kayıt bildirilirken;
  • Tekne adı;
  • Katılımcı sayısı;
  • Katılımcı isimleri;
  • Motor gücü ve tipi;
  • Azami seyir hızı;
  • Maksimum seyir hızı;
  • Tekne model markası;
  • Telsiz yoksa en az iki Telefon numarası;
  Şeklinde detaylı bilgi verilecektir.
 7. 1.yıl katılımı 30 tekne ile sınırlıdır.

Saygılarımızla,
Organizasyon Komitesi